نوشته های تازه

سخت ترین کار دنیا

به گمانم سخت ترین کار دنیای امروز  ” مرد ”  بودن است ” نگاهت ”  را  از ” اخبار ایران و جهان”  برگیری و خبر از دنیای ” چشمان زنی ” بگیری  که از صبح می خواسته  چیزی را به تو بگوید  اما ” سکوت ” کرده است! #فاطمه_نعمتی دانلود …

ادامه مطلب

آسوده باش

آن هنگام که در تلاشی تا همه چیز را  در کنترل خویشتن درآوری نخواهی توانست از هیچ چیز  لذت ببری…! آسوده باش، نفس بکش، رها کن و فقط زندگی کن… دانلود این مطلب به صورت PDF

ادامه مطلب