خانه > عاشقانه (صفحه 10)

عاشقانه

در این قسمت متن های عاشقانه دل نوشته ها و جملات عاشقانه و عکس های عاشقانه قرار میگیرد

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ

image
محمد نصیریان

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ
ﯾﮏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﻠﺦ
ﻗﺼﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺳﺮﺍﯾﺪ
ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﮔﻮﺵ ﺧﺮﺍﺷﯽ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﻫﺎﺳﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺩﮔﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
……ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ
ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ

خانـــــه ام را عـــــوض کــرده ام

image

پــــلاک
کوچـــه ، حـــتــــی آدرس
خانـــــه ام را عـــــوض کــرده ام
چه فایــــده ،
یــــاد تــــــــــــــو
در پــــرت تــــرین خیـــابـــان های
این شـــهــــر هـــم مـــــرا به راحــتــی
پـــیــــدا می کـــنـــد….

آغوشِ شاعر

IMG_1676011917640756.jpeg

بگذار بغض هایم را قرقره کنم، شاید
چشم و هم چشم های یک دل  تنگ
یادت بیاورد که تو
در آغوشِ شاعری قد کشیدی که
آب رفت تا تو
به یکتایی  شاه بیتش کـــافر نشوی…
حالا تو نیستی که
اشک، پاپیچ  نگاهم می شود و
مرا وادار به راز و نیاز
بر آستان  سجاده ای می کند که
به عطر تن تو متبرک است…
جانماز که پیراهن  تو باشد،
قنوت  نمازم همان شعرهایی می شود که
در بند بند  آغوشت به یادگار نوشته ام…