خانه > عاشقانه (صفحه 20)

عاشقانه

در این قسمت متن های عاشقانه دل نوشته ها و جملات عاشقانه و عکس های عاشقانه قرار میگیرد

روزهای کودکی

image
محمد نصیریان

می‌خواهم برگردم به روزهای کودکی

آن زمان‌ها که: پدر تنها قهرمان بود،

عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه می‌شد،

بالاترین نــقطه‌ى زمین، شــانه‌های پـدر بــود…

بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر‌ خودم بودند.

تنــها دردم، زانو‌های زخمـی‌ام بودند.

تنـها چیزی که می‌شکست، اسباب‌بـازی‌هایم بـود

و معنای خداحافـظ، تا فردا بود…!

نــــبار…

image

آســـمان…تــو دیـــگر نــمک بـــه زخــــمم نـــزن… مــــن بـــا او زیــــر ایـــن بــــاران خـــــیس مــــیشدم… نــــبار…شـــوری بارانــــت بدجــــوری زخــــمم را زجـــــر میدهد…

ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤــ ﺭﺍ ﺩَﻡ ِ ﺩﺭ میگذارم ..

image
محمد نصیریان

ﯾــﺎﺩﻡ ﺑــﺎﺷـــﺪ ، ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤــ ﺭﺍ ﺩَﻡ ِ ﺩﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ
ﺗــﺎ ﺭﻓﺘﮕـــﺮ ﺑﺒــــﺮﺩ ! ﺑﯿﭽــﺎﺭﻩ ﺍﻭ …
ﻣﺎ ﺑﻘــﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻘــﺪﺍ” ﺑــﺎ ﺧﻮﺩ ﺑــﻪ ﮔﻮﺭ ﻣﯽ ﺑـــﺮﻡ
ﻣﺎ ﺑﻘــﯽ ﻫﻤــﺎﻥ ” ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑــﺎ ﺗــﻮ ﺑﻮﺩﻥ ” ﺍﺳﺖ
ﻧﺘــﺮﺱ ﺟﺎﻧﮑﻢ !
ﺣﺘــﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ِ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑــﻪ ﮐﺴــﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻢ …