خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه (صفحه 30)

متن کوتاه عاشقانه

آذر, ۱۳۹۵

 • ۲۸ آذر

  ارزش دیوانه شدن 

  بودنت.. ارزش  دیوانه  شدن  هم دارد…!!!

 • ۲۷ آذر

  هنوز همونم

  هنوزم همونم یه کم مبتلاتر هنوزم همونی یه کم بی وفاتر

 • ۲۷ آذر

  چقدر مُرده ای

  نه جانم! روز درد ندارد… شب است که میفهمی تا به حال چقدر مُرده ای…

 • ۲۶ آذر

  بزرگترین ضربه ها

  چشمت را باز می کنی و می بینی بزرگترین ضربه ها را  همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته و از ته دل  دوستشان داشتی…

 • ۲۵ آذر

  بهانه برای رفتن…

  بهانه برای رفتن زیاد است… این ماندن است  که بهانه نمی خواهد  این ماندن است که دل می خواهد  شهامت می خواهد  عشق می خواهد.