خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه (صفحه 4)

متن کوتاه عاشقانه

مهر, ۱۳۹۶

 • ۱۳ مهر

  زردِ زرد 

  دلتنگ که باشی تمام فصل های سالت پاییز است… زرد زرد! تمام فصل های سال تکراری میشوند اما؛ تو چرا تکرار نمیشوی؟! #فهیمه_بابایی

 • ۱۰ مهر

  تا کجا فرار کنم؟

  دلم گرفته و می خواهمت چه کار کنم؟! که از خودم که تویی تا کجا فرار کنم؟! #سیدمهدی‌موسوی

 • ۱۰ مهر

  برایتان اینگونه آرزو میکنم

  برایتان اینگونه آرزو میکنم آن زمان که در محشر خدا بگوید چه داشتی؟! حسین سر بلند کند و بگوید حساب شد مهمان من است…

 • ۹ مهر

  دلازارترین

  آنکه می گفت منم  بهر تو غمخوارترین چه دلازارترین شد، چه دلازارترین… #فریدون_مشیرى

 • ۹ مهر

  حواسی که پرت تو شد…

  ‏حواسی که پرت تو شد و دیگه هیچ وقت جمع نشد…