خانه > متن عاشقانه (صفحه 30)

متن عاشقانه

در این قسمت متن های عاشقانه دل نوشته ها و جملات عاشقانه قرار میگیرد

شب یلدا که شد

میدانی …؟ میخواهم شب یلدا که شد انارِ دلم را برایت دانه کنم کمی هم گلپرِ احساس رویش بپاشم میخواهم دم نوشِ عشق برایت دم کنم با چند حبّه قندِ محبت کنارش … میخواهم یک جام لبخند چند شاخه غزل و یک ظرف پر از ستاره روی میز بچینم … …

ادامه مطلب

آخرِ پاییز

آخرِپاییزنزدیک شد وهمه دم میزنند ازشمردن جوجه ها اماتوبشمار تعداددلهایےراکه به دست آورده ای وتعدادلبخندهایی که برلب نشانده ای امیدوارم لحظه هاےپایانے پاییزپرازخش خش آرزوهاےقشنگ باشه

ادامه مطلب