خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بقایای انفجار هسته ای در شهر باستانی موهنجودارو

دره ایندوس –پاکستان در سال 1922بررسی باستان شناسان هند منجر به باقیمانده های بزرگترین شهر باستانی تمدن دره ایندوس شد مصنوعات و معماری فهرست شده در این محل نشان میدهد که 4600 سال پیش کلان شهری پر رونق در اینجا وجود داشته !! باقیمانه های اسکلتهای انسانها در خرابه های …

ادامه مطلب