خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

نادر شاه

نادر پسر پوستین دوزی از قبیله افشار بود و در سال 1100 هجری در نزدیکی شهر درگز بدنیا آمد.هفده ساله بود که با مادرش به دست ازبکان گرفتار شد و پس از آنکه مادر او در اسیری مرد نادر به خراسان گریخت.دراین هنگام افغانان بر ایران چیره شده بودند و …

ادامه مطلب