خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انواع مقاله

مقالات را از چند دیدگاه می توان دسته بندی کرد. یکی از این دسته بندی ها می تواند بر اساس محتوای اطلاعات مقاله باشد که از این منظر مقالات به چهار نوع پژوهشی ، تحلیلی ، مروری و گردآوری تقسیم می شوند: 1. مقاله پژوهشی:  برگرفته از تحقیقی است که به …

ادامه مطلب