خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

جشن مهرگان

مهرگان هنگامی ست که گرمای سوزان تابستان سپری و آمدن هوای معتدل پاییزی آغاز میشود مهرگان از روز اول مهر تا شانزدهم تا ۲۱ روز مهر (۱۰ تا ۱۶ مهر خورشیدی ) ادامه دارد روز اول را مهرگان عامه و روز آخر را مهرگان خاصه می نامند که این جشن مربوط به فرشته ی مهر که در اوستا "میترا" به معنی نور خورشید مهر و محبت عهد و پیمان است

ادامه مطلب