خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

باستانی ترین کشور آسیا

هخامنشیان در اقامتگاه های خود بناهایی را می ساختند که می بایستی مبین قدرتو عظمت حکومت باشد. در دوران هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمده بود که در آن سنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشتیان جلوه گری می کرد. یکی از آثار اولیه معماری هخامنشیان، …

ادامه مطلب