خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انواع تحقیق

موضوع تحقیق برای محقق بر اساس منابع متعدد مطرح میشود که از جمله آن : 1-     کنجکاوی 2-     تجارب شخصی 3-     مطالعه آثار مکتوب 4-     منابع شفاهی 5-     متقاضیان تحقیق

ادامه مطلب