خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آموزش الکتره 1، الکتره 2 و الکتره 3 به همراه مثال

electre

هر مسئله تصمیم گیری به دو مرحله اصلی تقسیم می شود. مرحله اول یا مرحله ارزیابی است. در این مرحله شاخص های کلیدی ارزیابی گزینه ها تعیین می شوند. این مرحله در حد بالایی وابسته به نظر تصمیم گیرندگان جهت ارزیابی کمی و کیفی گزینه ها بر مبنای شاخص های …

ادامه مطلب