خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مقاله بررسی تاثیر مولفه های راهبرد جذب و استخدام بر فرایند جذب نیروی انسانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

منابع انسانی

منابع انسانی از اساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است.بدون تردیدموفقیت سازمان ها و محیط هاي کاري به استفاده کارآمد از منابع انسانی ....

ادامه مطلب