خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شب یلدا که شد

میدانی …؟ میخواهم شب یلدا که شد انارِ دلم را برایت دانه کنم کمی هم گلپرِ احساس رویش بپاشم میخواهم دم نوشِ عشق برایت دم کنم با چند حبّه قندِ محبت کنارش … میخواهم یک جام لبخند چند شاخه غزل و یک ظرف پر از ستاره روی میز بچینم … …

ادامه مطلب