خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

نگو بی احساسه 

نگو بی احساسه، سرده، عاطفه حالیش نمیشه. اون طوفان های سختی رو پشت سر گذاشته تا موفق شده با خودش صلح کنه. تو از اون یه صدای بلند میشناسی که محکم و قاطع بهت میگه “نه” ولی صدای ذهنش و فکراش و که نشنیدی، شنیدی؟! تو هیچوقت نمیتونی تصور کنی …

ادامه مطلب

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺯ

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺯ، ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮﺏ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﻕ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺧﺮﺩﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯿﺒﺮﺩ، ﺑﯿﺎ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻯ ﺏ ﻧﺎﻡ “ﻣﻦ”.

ادامه مطلب