خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دنیا در سال های آینده چگونه خواهد بود ؟

دنیا ۱۰ سال دیگر چگونه خواهد بود؟ ۴۰ سال دیگر چطور؟ آیا در آن زمان جامعه ای خواهیم داشت که توسط ربات ها کنترل خواهد شد؟ آیا تا آن زمان به « انحصار انسانی » رسیده ایم؟ ( انحصار انسانی بیان می کند که انسان به وسیله تکنولوژی به نسلی …

ادامه مطلب