متن کوتاه عاشقانه

ای که میپرسی نشان عشق چیست..

IMG 20190130 WA0001 - ای که میپرسی نشان عشق چیست..

ای که میپرسی نشان عشق چیست،عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مهر بی اما،اگر عشق رفتن با پای سر

عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست عشق یعنی جان من قربان اوست

عشق یعنی مستی از چشمان او بی لب و بی جرعه ،بی می ،بی سبو

عشق یعنی یعنی عاشق بی زحمتی عشق یعنی بوسه بی شهوتی

عشق یار مهربان زندگی بادبان و نردبان زندگی

عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه ای جاری شده

یک شقایق در میان دشت خار باور امکان با یک گل بهار

هرکجا عشق آید و ساکن شود هرچه ناممکن شود ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی است ردپای عشق در اون دیدنی ست

دکمه بازگشت به بالا