عاشقانهمتن عاشقانه

دعوا کن ولی با کاغذ

کاعذ و قلم

دعوا کن، ولی با کاغذت!
اگر از کسی ناراحتی
یک کاغذ بردار و یک مداد.
هر چه خواستی به او بگویی
روی کاغذ بنویس
خواستی هم داد بکشی
تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را…
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن،
آنوقت خودت قضاوت کن؛
حالا می‌توانی تمام خشم نوشته‌هایت را
با پاک کن عزیزت پاک کنی.
دلی را هم نشکانده‌ای
و وجدانت را هم نیازرده‌ای،
خرجش همان مداد و پاک کن بود،
نه بغض و پشیمانی…
گاهی می‌توان از کوره‌ی خشم
پخته‌تر بیرون آمد…

#الهی_قمشه‌ای

دکمه بازگشت به بالا