خواندنی

زن فقیری که خانواده کوچکی داشت،با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد ..!🖎

IMG 20190127 WA0003 - زن فقیری که خانواده کوچکی داشت،با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد ..!🖎

زن فقیری که خانواده کوچکی داشت ،با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد

مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه گوش می داد،تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد.آدرس او را بدست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی خوراکی بخرد و برای زن ببرد.ضمنا به اون گفت: وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا ها را فرستاده،بگو کار شیطان است.

وقتی منشی به خانه زن رسید،زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد.

منشی از او پرسید: نمیخواهی بدانی چه کسی غذا را فرستاده؟؟

زن جواب داد: نه، مهم نیست ! وقتی خدا امر کند ، حتی شیطان هم فرمان می برد…!!!👌👏

دکمه بازگشت به بالا