خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه

متن کوتاه عاشقانه

مهر, ۱۳۹۶

 • ۱۸ مهر

  مشترک مورد نظر

  این روزها  عجیب دلم تماسی میخواهد از مشترک مورد نظری، که با گرمای صدایش خنده را بر روی  لبانم بیاورد… #مهران_قدیری

 • ۱۸ مهر

  شبها که دلتنگ میشوم

  شبها که دلتنگت میشوم از این شانه به آن شانه  فقط غَلت میزنم… مثلِ یک ماهىِ جدا شده از دریا، باید ببینى جان دادنم را #علی_قاضی_نظام

 • ۱۸ مهر

  خوب شد قرمز آفریده شد

  خوب شد قرمز آفریده شد! وگرنه من خجالتی دوست داشتنم را کجای دلـت میگذاشتم؟! #مریم_قهرمانلو

 • ۱۸ مهر

  پیچیده ترین کار دنیا

  به جز “دوست داشتنت ”  که پیچیده ترین کار دنیاست… #مریم_علیدادی

 • ۱۸ مهر

  خوشم به خیالت 

  برون نمی رود از خاطرَم، خیالِ وصالت  اگر چه نیست وصالی،  ولی خوشم به خیالَت… #رهی_معیری