خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه

متن کوتاه عاشقانه

بهمن, ۱۳۹۵

دی, ۱۳۹۵

  • ۲۹ دی

    دور میشدی

    شهــــر بـــه شهــــر . . . دور مـی شـــــدی . . . و مــــن . . . دیـــوار بــــه دیــــوار . . . گــریـــه می کــــردم . . .

  • ۲۹ دی

    سخت ترین کار دنیا

    به گمانم سخت ترین کار دنیای امروز  ” مرد ”  بودن است ” نگاهت ”  را  از ” اخبار ایران و جهان”  برگیری و خبر از دنیای ” چشمان زنی ” بگیری  که از صبح می خواسته  چیزی را به تو بگوید  اما ” سکوت ” کرده است! #فاطمه_نعمتی