خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه

متن کوتاه عاشقانه

اردیبهشت, ۱۳۹۶

 • ۲۸ اردیبهشت

  اردیبهشت

  اُردی بهشت یا بُردی بهشت؟! عشق من تو مرا بُردی بهشت با بوسه هایی از شهوت دوست داشتن… #ندا_جعفری_پور

 • ۲۸ اردیبهشت

  هوای تو دارد 

  امروز دلم بدجوری هوای “تو” دارد؛ کاش کمی هوایش را داشته باشی… #علی_نیکنام_راد

 • ۲۸ اردیبهشت

  صبح

  “صبح” یعنی یک فرصت دوباره برای حرف هایی که به هم نگفته ایم اول خودم می گویم: دوستت دارم

 • ۲۸ اردیبهشت

  سقف مشترک

  دلم یک “صبح” میخواهد، یک “تو” و یک “سقف مشترک” که ثمره عشق خوش فرجاممان را ببینیم و دیگر هیچ… #رمیصا_رستگار

 • ۲۸ اردیبهشت

  قسمت

  عجب کلمه مظلومیست “قسمت” بار همه ى نامردى ها را به دوش میکشد!