طنز

اینجا شیراز ساعت 14:16 داره زلزله میاد

سلام دوسنان عزیزم چند لحظه پیش شیراز زلزله اومد البته خیلی شدید نبود به همن مناسبت براتون دوتا  جک از زلزله و مردم شیراز تعریف میکنم . به شیرازیه میگن چرا وقتی زلزله میاد شما فرار نمیکنید ؟؟؟ میگه : آموو ولم بکو بالاخره یکی پیدا میشه ما رو از زیر …

ادامه مطلب

اینجا شیراز ساعت ۱۴:۱۶ داره زلزله میاد

سلام دوسنان عزیزم چند لحظه پیش شیراز زلزله اومد البته خیلی شدید نبود به همن مناسبت براتون دوتا  جک از زلزله و مردم شیراز تعریف میکنم . به شیرازیه میگن چرا وقتی زلزله میاد شما فرار نمیکنید ؟؟؟ میگه : آموو ولم بکو بالاخره یکی پیدا میشه ما رو از زیر …

ادامه مطلب