جمعه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۹

  تو فقط بخند

  تو هیچ وقت غصه نخوریااصن من اومدم که بار غصه های توروبه دوش بکشم ؛توفقط بخند ؛تو که بخندیزندگیم قشنگ…
  جمعه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۹

  قشنگ ترین دلیل

  تو قشنگ ترین دلیل ولسه نشون دادن عظمت خدا روی زمین 😍😘🍃❤️💜🍃
  جمعه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۹

  نداشته هایم

  من از تمام دنیایک “تُ” دارم که می ارزدبه تمام نداشته هایم😍😘💕❣💕:)…❤️
  سه شنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۹

  تمام زیبایی

  یک زنتمام زیبایی‌اش رامدیون مردی‌ استکه عاشقانه آن‌ها را می‌بیند 💛#ریحانه_تحویلی🍁

  فروشگاه

  عنوان بلوک

  دکمه بازگشت به بالا