متن کوتاه عاشقانه

آرامش یک فریاد 

425314229 122838 - آرامش یک فریاد 

هر ترانه آرامش عشق است؛

هر ستاره آرامشِ زمان،
و هر آه؛
آرامشِ یک فریاد…

دکمه بازگشت به بالا