عاشقانهمتن عاشقانه

از یک روزی به بعد

image

ﮔـﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬـﺎ ﺁﺩﻣﻬـﺎ
ﺍﺯﯾﮑ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ
ﺍﺯﯾﮑـ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ
ﺍﺯ ﯾﮑ ﻧﻔــــــــﺮﺏﻪ ﺑﻌــﺪ
ﺩﯾﮕﺮﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻧﻪ ﺭﻧﮒ ﻫﺎ
ﻧﻪ ﻓﺼﻠﻬـــﺎ
ﮔﺎﻫــﯽ ﻭﻗﺘﻬـﺎ ﺁﺩﻣﻬـﺎ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻔـــــﺮ ﺑﻪ ﺑﻌــﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﻧﺪ

‫۱۳ دیدگاه ها

 1. او هـــــم آدم اســـــت

  اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

  غـــــصـــــه نـــــخور

  اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

  یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

  یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

  یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

  آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه

  آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا