متن کوتاه عاشقانه

انارها نمیرسند

rps20171008 195457 700 1346237688 - انارها نمیرسندانارها نمی رسند!

فقط از وحشتِ‌ تنهایی

و بی ‌برگی

دِلخون میشوند

و گاهی 

قلب‌شان تَرَک میخورد…!
#نیلی_ق

دکمه بازگشت به بالا