متن کوتاه عاشقانه

اونی که باید باشه نیست

rps20161226 125250 892 - اونی که باید باشه نیست

به نظر من

تنهایی ربطی به تعداد دوست

و شلوغی اطراف آدما نداره!

ممکنه تو ‌شلوغ ترین روز زندگیت

و میون چندین نفر آدم

دلت بگیره…

چون

قطعا اونی که باید باشه نیست

دکمه بازگشت به بالا