متن کوتاه عاشقانه

این منم در آینه یا تویی برابرم؟ ای ضمیر مشترک،ای خود فراترم!

image

این منم در آینه یا تویی برابرم؟
ای ضمیر مشترک،ای خود فراترم!

در من این غریبه کیست؟باورم نمیشود
خوب میشناسمت،در خودم که بنگرم

دکمه بازگشت به بالا