متن کوتاه عاشقانه

بعضی وقتا 

بعضی وقتا 

بعضی وقتا

بعضی آدما

پشیمونت میکنن از اینکه

یه زمانی در حقشون

بدی نکردی…   ☃

دکمه بازگشت به بالا