متن کوتاه عاشقانه

به قصد قلب تو امده ام 

rps20170901 053104 614 - به قصد قلب تو امده ام 

بیدار می شوی

پنجره را باز می کنی

و مرا که در تمامی شهر پیچیده ام

درون سینه ات می یابی !

لبخند به دست

به قصد قلب تو آمده ام تا

 باران بخوانم 

 #مهسا_رهنما

دکمه بازگشت به بالا