متن کوتاه عاشقانه

تمام قد

rps20161222 201058 555 - تمام قد

در روز برفی؛

تمام قد

سفید هم که بپوشی،

باز تو را متمایز خواهد کرد..

سیاهی چشمانت
#علیرضا_مرندی

دکمه بازگشت به بالا