عاشقانهمتن عاشقانه

تنها بودن

image

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ . . .

ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ

ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ:

ﺗﻨﻬـــــــــــــــــــــﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ!!!

دکمه بازگشت به بالا