متن کوتاه عاشقانه

تونیمه گمشده ی من نیستی تمام منی …

image

نه گزاف میگویم
نه خیال می بافم
تونیمه گمشده ی من نیستی تمام منی …

دکمه بازگشت به بالا