متن کوتاه عاشقانه

تو باشی ، من باشم و دیگر هیچ … دنیا هم ارزانی خودشان !

image

تو باشی ، من باشم و دیگر هیچ …
دنیا هم ارزانی خودشان !

دکمه بازگشت به بالا