متن کوتاه عاشقانه

تو که باشی بس است مگر من جز نفس چه می خواهم ؟

image

تو که باشی بس است

مگر من جز نفس  چه می خواهم ؟

دکمه بازگشت به بالا