متن کوتاه عاشقانه

خواهر که داشته باشی

خواهر که داشته باشی

خواهر که داشته باشی

قلبت به خانه ای می ماند

که همیشه خدا 

چراغ یک اتاقش روشن است…
#رسول_ادهمی

دکمه بازگشت به بالا