متن کوتاه عاشقانه

دردا که نیستت خبر از روزگار ما

دردا که نیستت خبر از روزگار ما

جانا به جان رسید 
ز ِعشق تو کار ما …
دردا که نیستَت

خبر از روزگارِ ما …
#انوری
🍁

دکمه بازگشت به بالا