متن کوتاه عاشقانه

دوباره صبح 

425606620 161940 - دوباره صبح 

صبح 
دوباره صبح 

هیچ چیزی تغییری نکرده است انگار 

تنها 

دوست داشتنت 

بزرگ تر شده است !
#صبح_بخیر

دکمه بازگشت به بالا