عاشقانهمتن عاشقانه

دوست داشتن های بی دلیل

love

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران…که بی سوال

فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

دکمه بازگشت به بالا