متن کوتاه عاشقانه

صبح

rps20170518 090833 667 - صبح

“صبح”

یعنی یک فرصت دوباره

برای حرف هایی که به هم نگفته ایم

اول خودم می گویم:

دوستت دارم

دکمه بازگشت به بالا