متن کوتاه عاشقانه

فراموشکار 

فراموشکار 

خیلی از آدم ها فراموش نمی‌کنند،
فقط نقش آدم فراموش کار را خوب بلدند بازی کنند!

دکمه بازگشت به بالا