عاشقانهمتن عاشقانه

من مسئله ای ساده هستم

image

من ، مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم …
روزی در آغوشت !
گیرم که باران هم آمد …
همه چیز را هم شست …
هوا هم عالی شد …
فایده اش برای من چیست؟
هوای دل من بی تو پس است

دکمه بازگشت به بالا