متن کوتاه عاشقانه

ناگهان…

455101770 229848 - ناگهان...

ناگهان آمد و زد،
آمد و کشت،
آمد و برد،
او فقط آمده بود از دل ما رد بشود…

#سجاد_قوام

🍁

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا