متن کوتاه عاشقانه

پنجشنبه ها

rps20180204 104915 - پنجشنبه ها

پنجشنبه ها
دل تنگ ترم
منم و دو چای
چشم به ایوان
باز باخیالت
دلم راگرم کردی
چایم را سرد

دکمه بازگشت به بالا