متن کوتاه عاشقانه

کاری را شروع کرده ام

wp 1548706734384934648919 - کاری را شروع کرده ام

اکنون کاری را شـروع
کرده ام که مـیتوانستم
ده سال پیش آغاز کنم
اما از این که برای آن
بیست سال دیگر صبر
نکـردم، «خـوشـحالم»

#پائولو_کوئليو

🍁

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا