عاشقانهمتن عاشقانه

کجای کاری !!

image

ﺁﻧﻘﺪﺭﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮓ ﺻﺪﺍﻳﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﺗﻨﻬﺎﻡ!ﻭﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﺎﺩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:ﺍﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺎﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ،ﺗﻮﮐﺠﺎﻯ ﮐﺎﺭﻯ!

دکمه بازگشت به بالا