داستان

کریم خان زند و مرد درویش

کریم خان زند

درویشی تهی‌‌دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می‌کرد. چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره‌ای به او کرد. کریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند.
کریم خان گفت: این اشاره‌های تو برای چه بود؟
درویش گفت: نام من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم.
آن کریم به تو چقدر داده است و به من چی داده؟
کریم خان در حال کشیدن قلیان بود؛ گفت چه می‌خواهی؟
درویش گفت: همین قلیان، مرا بس است.
چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد و قلیان بفروخت.
خریدار قلیان کسی نبود جز کسی که می‌خواست نزد کریم خان رفته و تحفه برای خان ببرد.
پس جیب درویش پر از سکه کرد و قلیان نزد کریم خان برد.
روزگاری سپری شد. درویش جهت تشکر نزد خان رفت.
ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره‌ای به کریم خان زند کرد و گفت: نه من کریمم نه تو؛ کریم فقط خداست، که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم سر جایش هست.

محمد نصیریان

مشخصات فردی نام: محمد نصیریان تاریخ تولد: ۳ مرداد ۱۳۶۸ جنسیت: مرد – مجرد محل سکونت: ایران – شیراز تحصیلات سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات محل تحصیل: دانشگاه آزاد یزد

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. ______۱۱۱۱¶۱
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  ____¶۱¶۱¶¶¶¶¶
  ____¶¶۱_¶¶¶¶¶¶۱_________¶¶¶۱_۱¶¶۱
  ____۱¶¶۱_¶۱_۱¶¶¶۱______¶۱__۱¶¶¶¶¶۱¶¶
  ____¶۱¶۱_¶____¶¶¶______¶۱____¶¶¶¶¶۱۱¶
  ____¶__¶¶۱___¶۱¶¶_____۱¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶
  ___۱¶__۱¶۱___۱¶¶¶____۱¶۱_¶¶______۱¶¶¶¶¶
  ___¶¶___¶¶____¶¶۱__۱¶¶¶___۱¶۱۱¶¶¶۱۱¶¶¶¶¶۱
  ____¶¶__۱¶____¶¶__¶¶۱¶_____۱¶۱_____۱¶¶¶¶¶۱
  _____¶¶۱_¶¶_۱¶¶۱_¶¶_¶_______¶¶_____۱¶¶¶¶¶¶
  ______۱¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___________¶_____¶__¶¶¶¶۱
  ____۱¶¶۱__¶¶¶¶¶¶_¶۱__________¶__۱¶¶__۱¶¶¶¶۱
  ____¶_____۱¶¶¶۱___¶________۱¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶¶¶¶¶
  ______۱¶¶¶¶¶¶¶¶۱_۱¶¶¶۱____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱۱¶¶¶¶۱۱¶¶۱۱_¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱________¶¶۱
  ۱¶¶۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱________۱¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶۱¶۱¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶۱____¶¶۱________۱¶
  ___۱¶¶¶¶¶۱۱۱¶¶۱۱¶¶¶۱_¶¶¶¶۱_۱¶¶¶۱۱¶¶¶__۱¶¶¶۱
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_۱¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  _______¶¶¶¶¶¶۱۱¶¶¶¶۱_¶۱_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶۱
  __¶¶۱___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_۱¶¶¶¶۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶
  __۱¶¶¶¶۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶__۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱۱¶¶¶¶¶¶¶۱
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱۱¶¶¶¶¶۱_۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱__۱¶¶۱۱_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __۱¶¶¶¶۱¶¶¶¶¶¶۱_۱¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __۱¶¶¶¶۱۱¶¶¶¶¶۱_¶¶___۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  __۱¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶۱۱¶_۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱۱¶۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶¶¶¶¶۱
  ___۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶۱۱۱۱¶¶¶¶¶¶۱
  ______¶¶¶۱_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱¶¶¶
  ___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  __________¶¶¶_______۱¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۱
  _________۱¶¶
  _________¶۱
  ________¶¶
  _______¶¶
  ______¶¶
  ______¶¶
  _____¶¶
  ____۱¶۱
  ____¶¶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا