عاشقانهمتن عاشقانه

ﻧـﻤـﯽ ﺗـﻮﺍﻧـﻢ ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺏ ﺑــﯿـﺪﺍﺭ ﺷــﻮﻡ

image
محمد نصیریان

” ﻧـﻤـﯽ ﺗـﻮﺍﻧـﻢ ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺏ ﺑــﯿـﺪﺍﺭ ﺷــﻮﻡ
ﮐــﺠـﺎﯾــﯿـﺪ ﺩﻻﯾــﻠـﯽ ﮐـﻪ ﻣــــﺮﺍ
ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺏ ﺑــﯿـﺪﺍﺭ ﻣـﯽ ﮐـﺮﺩﯾـﺪ … “

دکمه بازگشت به بالا