خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه (صفحه 3)

متن کوتاه عاشقانه

شهریور, ۱۳۹۶

 • ۱۳ شهریور

  دردا که نیستت خبر از روزگار ما

  جانا به جان رسید  ز ِعشق تو کار ما … دردا که نیستَت خبر از روزگارِ ما … #انوری 🍁

 • ۱۲ شهریور

  تقصر قطارها بود 

  تقصیر قطارها بود ! تو هرگز این ‌همه دور نمی‌رفتی #افشین_صالحی 🍁

 • ۱۲ شهریور

  مَنِ کنار تو

  دلتنگم نه برای تو … دلم برای خودم تنگ شده برای مَنِ کنارِ تو … ‌ #احسان_نجفی 🍁

 • ۱۰ شهریور

  میدانند نامت را تمام شهر

  میدانند نامت را تمام شهر عشقِ من میخوانمت این بار بلندتر اما شاید کسی مانند تو در خواب باشد هنوز   #دنیا_کاف

 • ۱۰ شهریور

  دلتنگی که شاخ و دم ندارد 

  دلتنگی که شاخ و دم ندارد همین که کنارم باشی و سرد نگاهم کنی کافیست تا هر لحظه دلتنگت شوم …! #ثمین_پورآذر 🍁