خانه > متن عاشقانه > متن کوتاه عاشقانه (صفحه 3)

متن کوتاه عاشقانه

دی, ۱۳۹۵

 • ۲۹ دی

  دور میشدی

  شهــــر بـــه شهــــر . . . دور مـی شـــــدی . . . و مــــن . . . دیـــوار بــــه دیــــوار . . . گــریـــه می کــــردم . . .

 • ۲۹ دی

  سخت ترین کار دنیا

  به گمانم سخت ترین کار دنیای امروز  ” مرد ”  بودن است ” نگاهت ”  را  از ” اخبار ایران و جهان”  برگیری و خبر از دنیای ” چشمان زنی ” بگیری  که از صبح می خواسته  چیزی را به تو بگوید  اما ” سکوت ” کرده است! #فاطمه_نعمتی

 • ۲۳ دی

  سکوت حرفهای من

  تو سکوت لا به لای حرفهای منی  از حرف هایم  آنچه  نمی گویم  تویی #عباس_معروفی

 • ۲۳ دی

  کل واحد های ترمم را بیفتم

  من که از چشمان تو افتاده ام دیگر چه سود  کل واحدهای ترمم را بیفتم به درک… #علی_حسنی

 • ۲۱ دی

  آسوده باش

  آن هنگام که در تلاشی تا همه چیز را  در کنترل خویشتن درآوری نخواهی توانست از هیچ چیز  لذت ببری…! آسوده باش، نفس بکش، رها کن و فقط زندگی کن…