مقاله

نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی

چابکی سازمانی
چابکی سازمانی

دانلود رایگان مقاله نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی

چکیده
چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی شناخته می شود که توانایی پاسخ گویی در محیط های با عدم قطعیت و تغییرات بالا را داراست. از آن جا که کارکنان و دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود، می توان انتظار داشت که در ایجاد سازمان چابک نیز کارکنان دانشگر مهم ترین نقش را ایفا کنند. علاوه بر این، فراهم آوردن بستر مناسب ….

مقدمه
امروزه سازمان ها با تغییرات سریعی در محیط مواجهه می شوند که آن ها را مجبوربه انطباق و انتخاب های گزینشی می کند. تحولات سریع فناورانه، افزایش خطرات،جهانی شدن و انتظارات خصوصی سازی از ویژگی های محیطی هستند کهسازمان های کنونی با آنها مواجه اند . جهت فعالیت در چنین محیطی راه کارهایگوناگونی از جمله مهندسی مجدد، تولید ناب، مدیریت کیفیت فراگیر وتوانمندسازی کارکنان، ارائه شده است.

چابکی سازمانی
چابکی سازمانی ۵ به عنوان یک مفهوم مدیریتی، ابتدا در یک بستر تولیدی وبخصوص سیستم های تولیدی منعطف شکل گرفت و بعدها به دیگر حوزه هایکسب وکار سرایت کرد و به عنوان یکی از ویژگی های سازمانی مطرح شد. از ابتدای ظهور چابکی سازمانی )دهه ۵۹۹۹ ( تاکنون تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و بر مبنای ادبیات تحقیق، می توان آن تعاریف را در …

مدیریت دانش
از آنجا که بیشتر دانش موجود در سازمان ها از نوع ضمنی است و این نوع دانش،حاصل تجربیات ارزشمند و منحصر به فرد کارکنان است که در ذهن آنان قراردارد، ضروری است که چنین دانشی مستندسازی شود و در اختیار سایر کارکنانسراسر سازمان قرار گیرد. وظیفه اصلی مدیریت دانش اجرای فرایندهای تبدیل دانش است تا دانش فنی از ذهن کارکنان مجرب بیرون…

درونی سازی؛ در تبدیل دانش صریح به دانش نهفته، افراد با خلاقیتهای ذهنی خوداز نظریات صریح آموخته شده، دانشهای جدید را ایجاد میکنند که اگر چه قابلانتقال به دیگران نیست ولی در عملکردهای آنان منعکس میشود. در درونیسازیفرد بر پایه فرضیات و روابط کلی…..

فرهنگ یادگیری
اگرچه به اعتقاد لویس، تعریف جامعی از فرهنگ سازمانی ارائه نشده است، امابه طور کلی می توان آن را به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و بارورهای مشترکدانست که در بین کارکنان یک سازمان وجود دارد و رفتارهای آنان را هدایت وکنترل می کند (Lewis,2002:281 ). فرهنگ سازمانی دو نقش مهم را در سازمانایفا می کند ۱ اول این که، با یکپارچه کردن…

روش تحقیق

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که از نوع هدف کاربردی و از نظر روشتوصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارشناسانگروه بهمن خودرو هستند…

رمز فایل : www.nasirian.com

 

محمد نصیریان

مشخصات فردی نام: محمد نصیریان تاریخ تولد: ۳ مرداد ۱۳۶۸ جنسیت: مرد – مجرد محل سکونت: ایران – شیراز تحصیلات سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات محل تحصیل: دانشگاه آزاد یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا